Knihovna


Místní knihovna Stonava (budova ZŠ Dolany)

www stránky knihovny:     www.stonava.knihovna.info

Půjčovní doba:

    Pondělí : 9:30 - 11:30, 12:00 - 17:00

    Čtvrtek : 12:00 - 18:00

Kontakt:

    ZŠ a MŠ Stonava

    Místní knihovna Stonava

    735 34 Stonava čp.825

zodp. pracovník: Marta Orszuliková

tel.: 596 422 051, 558 849 525

e-mail: mkston@stonava.cz