INFORMÁTOR | TISKOVÁ ZPRÁVA - OKD

Tisková zpráva starosty obce Stonava

Těžební společnost neplní daňové odvody, obec musí omezit investice i údržbu


Hornická obec Stonava bedlivě sleduje vyhlášení insolvence těžební společnosti OKD, a.s.,  včetně jejich následných kroků.  V těchto dnech bohužel musíme konstatovat, že OKD nesplnila za první pololetí daňové povinnosti a zřejmě nelze očekávat zlepšení.
Tato skutečnost má zásadní dopad na příjmovou stránku rozpočtu naší obce a proto jsme nuceni provést mimořádně rychle opatření ve výdajích. V první řadě proto přehodnocujeme plán investiční výstavby a omezujeme některé provozní činnosti. Například musíme přehodnotit plánovanou výstavbu bytů pro seniory a realizaci stavby prozatím odsunout. Pokud jde o provozní činnosti, tak musíme omezit četnost kosení trávy na veřejných plochách a od července soustředíme sběr tuhého komunálního odpadu ve velkoobjemových kontejnerech do sběrného dvora, tuto službu zneužívali mnozí občany z okolních měst a obcí.  Stále se nám daří uchovat dlouhodobé výsady, které jako obec poskytujeme našim občanům a společenským organizacím.
V oblasti narovnávání  důlních škod si OKD plní své zákonné povinnosti vůči našim občanům a obci Stonava a během posledních jednání s vedením OKD jsem byl ujištěn, že těžební činnost chce kompenzace poskytovat stejně, jako dosud.

3. července 2016
Ondřej Feber, starosta obce Stonava


ZPĚT