INFORMÁTOR

18.11.2017
HORNICKÁ BARBORKA
Spolek krojovaných horníků při obci Stonava Vás srdečně zve v sobotu 18. listopadu 2017
od 14.00 hodin do Domu PZKO ve Stonavě na Zábavu k uctění patronky horníků Svaté Barborky.
O dobrou zábavu se postará nová hudba Marion, občerstvení zajištěno.
Přijďte i s kamarády a známými a přineste si dobrou náladu.

29.11. - 3.12.2017
STONAVSKÁ BARBORKA

více informací zde

NAŠEL SE SVAZEK KLÍČŮ

Obec má v úschově svazek klíčů, které majitel ztratil letos v červnu v oblasti sídliště Hořany.
K nahlédnutí jsou v pondělí nebo středy u p. Kupkové na obecním úřadě, dveře č. 4 v přízemí.

NAŠLA SE ZLATÁ NÁUŠNICE
Nálezce odevzdal na obecní úřad zlatou náušnici.
Majitel si ji může vyzvednout v úřední dny u p. Kupkové.
Informace na tel. 596422128.

5.12.2017
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŚ A MŚ STONAVA
informace zde

OZDRAVNÝ POBYT - JESENÍKY 2017
společné foto ke stažení zde

TŘÍDĚNÍ ODPADU
Občané mohou třídit kromě plastů, papíru, skla a nápojových kartonů také kovové obaly, tedy především nápojové plechovky, kovové konzervy nebo i víčka nápojů a od jogurtů. Občané je mohou vhazovat do žlutých pytlů a kontejnerů na plast.
Občané, kteří se rozhodnou pro třídění kovového odpadu by však měli mít na paměti, že do kontejneru nepatří špinavé konzervy se zbytky jídla nebo objemné kovy.
Hlavním cílem je rozšířit množství odpadů, které se dají znovu využít jako suroviny a nemusí tak skončit na skládce.

KOTLÍKOVÁ DOTACE (2. výzva)
informace zde

POUŽITÉ PNEU - KAM S NIMI ?
více informací zde

VÝZVA K DODRŽOVÁNÍ NEDĚLNÍHO KLIDU
více informací zde

UKONČENÍ ČINNOSTI VÝDEJNY LÉČIV VE STONAVĚ

VÝDEJNA LÉČIV Stonava čp. 350 je od 19. 6. 2017 uzavřena z důvodu ukončení činnosti.
Vydané věrnostní karty zůstávají v platnosti a čerpání jejich bonusů je možné uplatnit
v lékárnách Karvinské hornické nemocnice a.s.:
Lékárna KHN a.s. (přímo v nemocnici)
Lékárna KHN v Karviné-Ráji (ul. Kosmonautů, naproti restaurace Brno)

OD 1.7.2017
POŠTA STONAVA  - ZMĚNY

více informací
zde


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OBČANŮM, týkající se úhrady místních poplatků.
- složenky již občanům nebudou rozesílány
více informací zde


DOKUMENT O HORNICKÉ KAPELE STONAVA NA ČT2
ke zhlédnutí zde

PRODLOUŽENÍ PROVOZU ZÁKAZNICKÉ LINKY SmVaK
Poté, kdy se od 1. října loňského roku změnila čísla zákaznické i poruchové linky a místo zpoplatněných bílých linek volají lidé na bezplatné zelené linky, učinila společnost SmVaK Ostrava další vstřícný krok směrem k zákazníkům.
Od 2. ledna roku 2017 je zákaznická linka přístupná až do 20:00.
Vodárenská společnost chce tímto krokem umožnit svým zákazníkům, by se na ni mohli obracet se svými dotazy, podněty a připomínkami i ve večerních hodinách třeba po příchodu ze zaměstnání.

DOPORUČENÍ K ELIMINACI JMELÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

oznámení Krajského úřadu MS kraje
informace Jak a proč odstraňovat jmelí ...?

Oznámení
Obec Stonava odprodá na základě znaleckého posudku opotřebený,
nepoužitelný drobný movitý majetek - nábytek.
Bližší informace podá Bc. Jana Szczerbová, DiS.,  tel. číslo 596 422 169,
mail: jszczerbova@stonava.cz


Tisková zpráva starosty obce Stonava:
Těžební společnost neplní daňové odvody, obec musí omezit investice i údržbu

více zde

Opatření v oblasti nakládání s komunálním odpadem
více
zde

Dopis starosty obce Stonava
ve věci žádosti o finanční dar na opravu vitrážových oken
více zde

INFORMACE - CESTOVNÍ DOKLADY PRO OSOBY MLADŠÍ 15 LET
V souvislosti s blížícím se obdobím letních dovolených bylo pro lepší informovanost občanů zpracováno sdělení o možnostech a pravidlech vyřizování cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let. Tématem je zejména postup při vyřizování cestovních pasů a informování o možnosti cestovat do vybraných zemí na občanský průkaz, což platí rovněž pro osoby mladší 15 let.
sdělení ve formátu pdf - zde

ZÁKLADNÍ RADY JAK NALADIT TV POLAR (STONAVSKÝ EXPRES)
Pokud vám 1. února 2016 zmizel v televizoru kanál POLAR, je to tím, že vysílání TV POLAR bylo přesunuto z Vysílací sítě 3 do Vysílací sítě 4. (POLAR je ve Vysílací síti (Multiplex) 4, Digital Broadcasting, na kanálu 45, frekvenci 666 MHz)
návod zde

ČERVENÉ KONTEJNERY NA MALÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE
U obecního úřadu, na sídlišti Hořany a na sídlišti Nový Svět jsou místěny červené kontejnery na sběr vysloužilých drobných elektrospotřebičů.
Do těchto kontejnerů je možno vkládat pouze malé elektrospotřebiče (např. žehličky, fritovací hrnce, topinkovače, toustovače, varné konvice, kulmy na vlasy, el. mlýnky,  el. mixéry, vrtačky, drobné monočlánky atd.).
Zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím mobilního kontejneru šetří životní prostředí.
Bližší informace u p. Szczerbové:   tel. 596 422 169,  jszczerbova@stonava.cz

UKONČENÍ ČINNOSTI - DŮLNÍ ŠKODY, STONAVA SPOL. S R.O.
Vzhledem k reorganizaci společnosti OKD, a.s. končí k 31.3.2016 inženýrská činnost společnosti Důlní škody, Stonava spol. s r.o.
Od 1.4.2016 se můžete s veškerými požadavky a informacemi obracet na společnost OKD, a.s. - oddělení ZNHČ a povolování HČ, se sídlem: Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
více informací zde

SLEDUJTE KVALITU VODY VE STUDNI
Společnost Aqualia infraestructuras inženýring (AII) doporučuje před příchodem jara majitelům studní provádět nejen pravidelné čištění a údržbu studny po zimním období, ale také věnovat pozornost kontrole kvality svých alternativních vodních zdrojů.  
více informací zde