INFORMÁTOR


DOPORUČENÍ K ELIMINACI JMELÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

oznámení Krajského úřadu MS kraje
informace Jak a proč odstraňovat jmelí ...?


30.11. - 4.2.2016
INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ STONAVSKÁ BARBORKA

pozvánka


VÝDEJNA LÉČIV STONAVA - změna telefonního čísla
Od 1. 10. 2016 dochází ve výdejně léčiv v obci Stonava (Stonava čp. 350), kterou provozuje
Karvinská hornická nemocnice a.s. změně telefonního čísla: 734 280 588


Oznámení
Obec Stonava odprodá na základě znaleckého posudku opotřebený,
nepoužitelný drobný movitý majetek - nábytek.
Bližší informace podá Bc. Jana Szczerbová, DiS.,  tel. číslo 596 422 169,
mail: jszczerbova@stonava.czTisková zpráva starosty obce Stonava:
Těžební společnost neplní daňové odvody, obec musí omezit investice i údržbu

více zde

Opatření v oblasti nakládání s komunálním odpadem
více
zde

Dopis starosty obce Stonava
ve věci žádosti o finanční dar na opravu vitrážových oken
více zde


INFORMACE - CESTOVNÍ DOKLADY PRO OSOBY MLADŠÍ 15 LET
V souvislosti s blížícím se obdobím letních dovolených bylo pro lepší informovanost občanů zpracováno sdělení o možnostech a pravidlech vyřizování cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let. Tématem je zejména postup při vyřizování cestovních pasů a informování o možnosti cestovat do vybraných zemí na občanský průkaz, což platí rovněž pro osoby mladší 15 let.
sdělení ve formátu pdf - zde


ZÁKLADNÍ RADY JAK NALADIT TV POLAR (STONAVSKÝ EXPRES)
Pokud vám 1. února 2016 zmizel v televizoru kanál POLAR, je to tím, že vysílání TV POLAR bylo přesunuto z Vysílací sítě 3 do Vysílací sítě 4. (POLAR je ve Vysílací síti (Multiplex) 4, Digital Broadcasting, na kanálu 45, frekvenci 666 MHz)
návod zde


ČERVENÉ KONTEJNERY NA MALÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE
U obecního úřadu, na sídlišti Hořany a na sídlišti Nový Svět jsou místěny červené kontejnery na sběr vysloužilých drobných elektrospotřebičů.
Do těchto kontejnerů je možno vkládat pouze malé elektrospotřebiče (např. žehličky, fritovací hrnce, topinkovače, toustovače, varné konvice, kulmy na vlasy, el. mlýnky,  el. mixéry, vrtačky, drobné monočlánky atd.).
Zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím mobilního kontejneru šetří životní prostředí.
Bližší informace u p. Szczerbové:   tel. 596 422 169,  jszczerbova@stonava.cz


UKONČENÍ ČINNOSTI - DŮLNÍ ŠKODY, STONAVA SPOL. S R.O.
Vzhledem k reorganizaci společnosti OKD, a.s. končí k 31.3.2016 inženýrská činnost společnosti Důlní škody, Stonava spol. s r.o.
Od 1.4.2016 se můžete s veškerými požadavky a informacemi obracet na společnost OKD, a.s. - oddělení ZNHČ a povolování HČ, se sídlem: Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
více informací zde


SLEDUJTE KVALITU VODY VE STUDNI
Společnost Aqualia infraestructuras inženýring (AII) doporučuje před příchodem jara majitelům studní provádět nejen pravidelné čištění a údržbu studny po zimním období, ale také věnovat pozornost kontrole kvality svých alternativních vodních zdrojů.  
více informací zde


ZÁMEK FRYŠTÁT - AKCE V ROCE 2016
Statutární město Karviná v roce 2016 opět připravilo na zámku Fryštát v Karviné-Fryštátě spoustu lákavých akcí, na které srdečně zve rovněž občany Stonavy.
více informací zde


FINANČNÍ ÚŘAD V KARVINÉ SE PŘESTĚHOVAL
Územní pracoviště v Karviné je od 22. 2. 2016 přestěhováno do nových prostor na ulici Zakladatelská.
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje veřejnost, že proběhlo stěhování Územního pracoviště v Karviné z dosud užívané  budovy na ulici  Fryštátská č. 89/2  do budovy na ulici Zakladatelská č. 974/20 v Karviné - Novém Městě (naproti Karvinské hornické nemocnice a.s.). Provoz územního pracoviště již probíhá pouze v nových prostorách na adrese Zakladatelská 974/20, Karviná - Nové Město. E-mailové i telefonické spojení zůstalo stejné.