INFORMÁTOR


Aktuální odečet vodoměrů bude v obci Stonava prováděn brigádníkem Matyášem Mieresem až do konce listopadu.


16.11.2019
BARBORKOVSKÁ ZÁBAVA
Spolek krojovaných horníků při obci Stonava Vás srdečně zve v sobotu 16. listopadu 2019 od 14.00 hod. na Barborkovskou zábavu v sále Domu PZKO ve Stonavě.
- k tanci a poslechu hraje František Huňař
- v programu vystoupí žáci ZŠ Stonava
- občerstvení zajištěno
- kolo štěstí
- bohatá tombola


PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB V POBESKYDÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE   


FIRST RESPONDER
Moravskoslezský kraj ve spolupráci ve Zdravotnickou záchrannou služnou Moravskoslezského kraje informuje o projektu First responder. Jedná se o další zlepšení dostupnosti včasné první pomoci, jakožto nepodkročitelné součásti přednemocniční neodkladné péče. Pomoc na vyžádání budou poskytovat kromě vlastních zaměstnanců zdravotnické záchranné služby také další dobrovolníci.


NEPŘEHLÉDNĚTE    
    
Informace k bezplatné přepravě pro děti (6-15 let) a stonavské seniory nad 70 let
Zásady pro poskytování služby Senior Taxi
Dodatek Senior Taxi - rozšíření o kardiocentrum Třinec Podlesí
    
Aktuální jízdní řád platný od 9.12.2018 do 14.12.2019    
Jízdní řád - linka 581 (Karviná - Stonava - Albrechtice)  
Jízdní řád - linka 582 (Karviná - Stonava - Albrechtice - Horní Suchá)  
Jízdní řád - linka 583 (Karviná - Stonava - Havířov)  POLICIE ČR INFORMUJE

Obvodní oddělení PČR Horní Suchá tel. 974 734 768

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál sídlí na nové adrese:
Karviná - Nové Město
ulice Mírová čp 1429/37 (budova dopravního inspektorátu)
Otevírací doba pro veřejnost:
Pondělí     8.00 - 17.00 hod.
Středa      8.00 - 17.00 hod.


U příležitosti soutěže Vesnice roku 2018, ve které obec Stonava získala v rámci Moravskoslezského kraje 3. místo, byl vyroben pětidílný dokument s názvem Stonava 2018.

Jednotlivé díly si můžete zhlédnout:

1. díl - 80 let ZŠ Stonava
2. díl - Dotace
3. díl - Spolková činnost
4. díl - Sport
5. díl - Volný čas a turistikaTŘÍDĚNÍ ODPADU
Občané mohou třídit kromě plastů, papíru, skla a nápojových kartonů také kovové obaly, tedy především nápojové plechovky, kovové konzervy nebo i víčka nápojů a od jogurtů. Občané je mohou vhazovat do žlutých pytlů a kontejnerů na plast.
Občané, kteří se rozhodnou pro třídění kovového odpadu by však měli mít na paměti, že do kontejneru nepatří špinavé konzervy se zbytky jídla nebo objemné kovy.
Hlavním cílem je rozšířit množství odpadů, které se dají znovu využít jako suroviny a nemusí tak skončit na skládce.POUŽITÉ PNEU - KAM S NIMI ?


VÝZVA K DODRŽOVÁNÍ NEDĚLNÍHO KLIDU


INFORMACE - CESTOVNÍ DOKLADY PRO OSOBY MLADŠÍ 15 LET

V souvislosti s blížícím se obdobím letních dovolených bylo pro lepší informovanost občanů zpracováno sdělení o možnostech a pravidlech vyřizování cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let. Tématem je zejména postup při vyřizování cestovních pasů a informování o možnosti cestovat do vybraných zemí na občanský průkaz, což platí rovněž pro osoby mladší 15 let.


ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ OD 1. ČERVENCE 2018


ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ OD 1. ČERVENCE 2018


ČERVENÉ KONTEJNERY NA MALÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE
U obecního úřadu, na sídlišti Hořany a na sídlišti Nový Svět jsou místěny červené kontejnery na sběr vysloužilých drobných elektrospotřebičů.
Do těchto kontejnerů je možno vkládat pouze malé elektrospotřebiče (např. žehličky, fritovací hrnce, topinkovače, toustovače, varné konvice, kulmy na vlasy, el. mlýnky,  el. mixéry, vrtačky, drobné monočlánky atd.).
Zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím mobilního kontejneru šetří životní prostředí.
Bližší informace u p. Szczerbové:   tel. 596 422 169, jszczerbova@stonava.cz