INFORMÁTOR

Informace občanům k uzavírce silnice III/4687 přes Bonkov od bývalého zdravotního střediska až po odbočku na Lázně Darkov:
 
Dle rozhodnutí Magistrátu města Karviné, Odboru školství a rozvoje ze dne 9.8.2019 byla povolena úplná uzavírka silnice III/4687 v obcích Karviná-Lázně Darkov a Stonava v rámci stavby "Silnice III/4687 Darkov-Stonava".
 
Silnice bude uzavřena od 6.00 hodin dne 12.8.2019 do 23.59 hodin dne 31.8.2019.
 
V místě uzavírky bude umožněn průjezd vozidlům ČSAD linkové autobusové dopravy a integrovaného záchranného systému ve dnech 12. - 14.8.2019 a 26. - 31.8.2019. Vjezd osobní dopravy osob bydlících v oblasti, které nemají alternativní příjezd ke svým nemovitostem, nutno dohodnout se stavbyvedoucím. Uzavírka je označena přechodným dopravním značením, s vyznačením dodatkovou tabulkou "Vjezd na povolení stavby". Na stavbě platí pravidla stanovená zhotovitelem.
 
Zhotovitel stavby zajistí včasné informování obyvatel v uzavřené oblasti, zejména v ulicích, které nemají alternativní příjezd mimo uzavřený úsek. Vjezd a výjezd na stavbu v době, kdy se nebude pracovat přímo na úsecích bránících vjezdu na komunikace bez alternativního příjezdu mimo uzavírkou dotčenou oblast, si vlastníci nemovitostí dohodnou přímo se zhotovitelem. Zhotovitel zajistí informovanost o uzavírce a možnostech vjezdu k nemovitostem a výjezdu z nich.
 
V rámci uzavírky bude ve dnech od 15.8. - 25.8.2019 platit výlukový jízdní řád pro autobusovou dopravu. V této době nebudou v k. ú. Stonava obslouženy autobusové zastávky  "Stonava, Pindur", "Stonava, Bonkov" a "Stonava, zdrav. stř.". Autobusy z Karviné budou vedeny kolem Dolu ČSA Karviná-Doly na parkoviště u PZKO, kde bude vyčleněn prostor pro otáčení autobusů, aby mohly navazovat na stávající trasu směr Albrechtice, Horní Suchá a Havířov. Tato objízdná trasa platí v obou směrech. Informace budou vyvěšeny na dotčených autobusových zastávkách.25.8.2019
STONAVSKÉ DOŽÍNKY


INTERNET - DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM
MS kraj prosí občany o spolupráci v rámci celorepublikového průzkumu ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+). Zároveň se zvažuje příprava dotačního programu na poskytování "voucherů" na vysokorychlostní internet do domácností v Moravskoslezském kraji.
Dotazník je přístupný zde: https://grantthornton.eu/pruzkumint/  a je možné jej vyplnit do 22. 8. 2019.


DOVOLENÁ - MUDR. HELENA BEDNÁŘOVÁ

od 19.8. - 29.8.2019

Akutní případy ošetří MUDr. Monczková na ZS v Albrechticích, tel. 596 428 181.
V případě ohrožení života volejte RZS 155.
30.8.2019 - jen odpolední ordinace MUDr. Bednářové ve Stonavě.5.9.2019  

VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA (Attachment a raný vývoj mozku dítěte)

Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s. Vás srdečně zve na veřejnou přenášku terapeutky PaedDr. Dušany Priehradné na téma Attachment a raný vývoj mozku dítěte, která se koná ve čtvrtek 5. září 2019 od 14.30 do 17.30 hod. v Kinosále Regionální knihovny Karviná.DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2019

Informace vztahující se k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím služby SIPO a informace vztahující se ke službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu.


Upozorňujeme občany, že 31.03.2019 skončila lhůta splatnosti místních poplatků.


INFORMACE PRO SENIORY
VÝLETY SENIORŮ 2019
Výlety seniorů. Tak se jmenuje krajský projekt, díky kterému tři tisíce seniorů pozná zajímavá místa Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Zájemce čekají návštěvy turistických atraktivit, ale taky exkurze či workshopy. Kraj na tento projekt vyčlenil 1,4 milionu korun.


ŘÍJEN 2019

OZDRAVNÝ POBYT 2019 - LÁZNĚ TEPLICE NAD BEČVOU

Obec Stonava  letos zajistila ozdravný pobyt v Lázních Teplice nad Bečvou, v malebném údolí řeky Bečvy v Moravské bráně nedaleko Olomouce.
K dispozici jsou dva termíny:
1. termín: 6.10. - 12.10.2019
2. termín: 20.10. - 26.10.2019

Obec Stonava přijímá přihlášky na ozdravný pobyt od pondělí 13.5.2019, a to pouze v úřední dny pondělí a středy, v kanceláři čís. 4 v přízemí vpravo u p. Kupkové.
Obec opět přispěje svým občanům na ozdravný pobyt částkou 400,- Kč
na každou osobu i dítě - dle schváleného
Programu k poskytnutí dotace na ozdravný pobyt občanů Stonavy na rok 2019.


PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB V POBESLYDÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE


FIRST RESPONDER

Moravskoslezský kraj ve spolupráci ve Zdravotnickou záchrannou služnou Moravskoslezského kraje informuje o projektu First responder. Jedná se o další zlepšení dostupnosti včasné první pomoci, jakožto nepodkročitelné součásti přednemocniční neodkladné péče. Pomoc na vyžádání budou poskytovat kromě vlastních zaměstnanců zdravotnické záchranné služby také další dobrovolníci.5.2.2019

NOVÉ RELAXAČNÍ CENTRUM SE OTEVŘELO VEŘEJNOSTI

více informací
zde

NEPŘEHLÉDNĚTE
 
 Informace k bezplatné přepravě pro děti (6-15 let) a stonavské seniory nad 70 let
 pdf
 Zásady pro poskytování služby Senior Taxi pdf
 Dodatek Senior Taxi - rozšíření o kardiocentrum Třinec Podlesí
 pdf
 
 
Aktuální jízdní řád platný od 9.12.2018 do 14.12.2019 
Jízdní řád - linka 581 (Karviná - Stonava - Albrechtice) 
Jízdní řád - linka 582 (Karviná - Stonava - Albrechtice - Horní Suchá) 
Jízdní řád - linka 583 (Karviná - Stonava - Havířov) 


LETNÍ PRÁZDNINY
OZDRAVNÝ POBYT DĚTÍ V CHORVATSKU

Informace o termínech a způsobu přihlášení - zdePOLICIE ČR INFORMUJE

Obvodní oddělení PČR Horní Suchá tel. 974 734 768

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
sídlí na nové adrese:
Karviná - Nové Město
ulice Mírová čp 1429/37 (budova dopravního inspektorátu)
Otevírací doba pro veřejnost:
Pondělí     8.00 - 17.00 hod.
Středa      8.00 - 17.00 hod.


KARLOVA STUDÁNKA 2018 - II. TURNUS
společná fotografie


U příležitosti soutěže Vesnice roku 2018, ve které obec Stonava získala v rámci Moravskoslezského kraje 3. místo, byl vyroben pětidílný dokument s názvem Stonava 2018.

Jednotlivé díly si můžete zhlédnout:

1. díl - 80 let ZŠ Stonava
2. díl - Dotace
3. díl - Spolková činnost
4. díl - Sport
5. díl - Volný čas a turistika


STONAVSKÁ POŠTA INFORMUJE
Od 1.ledna 2018 dochází ke změně provozní doby pošty Stonava
Po   8.00 - 15.00 hod.
Út  12.00 - 18.00 hod.
St    8.00 - 15.00 hod.
Čt  12.00 - 18.00 hod.
Pá   8.00 - 15.00 hod.
So   9.00 - 11.00 hod.


TŘÍDĚNÍ ODPADU
Občané mohou třídit kromě plastů, papíru, skla a nápojových kartonů také kovové obaly, tedy především nápojové plechovky, kovové konzervy nebo i víčka nápojů a od jogurtů. Občané je mohou vhazovat do žlutých pytlů a kontejnerů na plast.
Občané, kteří se rozhodnou pro třídění kovového odpadu by však měli mít na paměti, že do kontejneru nepatří špinavé konzervy se zbytky jídla nebo objemné kovy.
Hlavním cílem je rozšířit množství odpadů, které se dají znovu využít jako suroviny a nemusí tak skončit na skládce.

KOTLÍKOVÁ DOTACE (2. výzva)
informace zde

POUŽITÉ PNEU - KAM S NIMI ?
více informací zde

VÝZVA K DODRŽOVÁNÍ NEDĚLNÍHO KLIDU
více informací zde

INFORMACE - CESTOVNÍ DOKLADY PRO OSOBY MLADŠÍ 15 LET
V souvislosti s blížícím se obdobím letních dovolených bylo pro lepší informovanost občanů zpracováno sdělení o možnostech a pravidlech vyřizování cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let. Tématem je zejména postup při vyřizování cestovních pasů a informování o možnosti cestovat do vybraných zemí na občanský průkaz, což platí rovněž pro osoby mladší 15 let.
sdělení ve formátu pdf - zde

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ OD 1. ČERVENCE 2018 - zde

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ OD 1. ČERVENCE 2018 - zde

ČERVENÉ KONTEJNERY NA MALÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE
U obecního úřadu, na sídlišti Hořany a na sídlišti Nový Svět jsou místěny červené kontejnery na sběr vysloužilých drobných elektrospotřebičů.
Do těchto kontejnerů je možno vkládat pouze malé elektrospotřebiče (např. žehličky, fritovací hrnce, topinkovače, toustovače, varné konvice, kulmy na vlasy, el. mlýnky,  el. mixéry, vrtačky, drobné monočlánky atd.).
Zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím mobilního kontejneru šetří životní prostředí.
Bližší informace u p. Szczerbové:   tel. 596 422 169,  jszczerbova@stonava.cz